Przykładowe aranżacje

Zastosowana konstrukcja żelbetowa słupowo – ryglowa w module 6,30 x 6,30 m oraz 6,30 x 5,40 m pozwala na uzyskanie dużej elastyczności w kształtowaniu przestrzeni biurowej od małych jednostek biurowych po „open space”.

Wg przykładowej aranżacji na jednej kondygnacji można zlokalizować do 130 stanowisk pracy, każdorazowo dostosowując zarówno ilość jak i układ do wymagań Najemców.